Azura Islamic Superstore. Powered by Blogger.

The Great Quran : All in One (2 Jilid) Referensi Terlengkap Ilmu Ilmu Al-Quran


Penyusun : Team Maghfirah
Penerbit: Maghfirah Pustaka
Harga : RM 450.00
Berat : 3 kg


The Great Quran: Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu al-Qur’an (32 in One) - 2 jilid

Buku ini mengandung hampir semua hal yang terkait dengan ilmu-ilmu al-Qur’an. Di dalamnya terdapat inti sari ayat. Kami tidak menuliskan tafsir, tetapi menuliskan inti sari atau pelajaran apa saja yang boleh diambil dari setiap ayat. Inti sari dan pelajaran-pelajaran itu kami ringkaskan dari kitab kitab tafsir, yaitu Tafsir al-Qur’ân al-’Azhîm yang disusun oleh Ibnu Katsîr; Al-Iklîl fî Istinbâth at-Tanzîl karya Jalâl ad-Dîn as-Suyûthî; Tafsîr al-Munîr fil ‘Aqîdah wa asy-Syarî’ah wal Manhaj karya Dr. Wahbah Zuhailî; dan Tafsîr ats-Tsamîn karya Syaikh‘Utsaimîn Dalam menuliskan pelajaran-pelajaran tersebut di atas, kami membahaginya ke dalam beberapa kolum pembahasan untuk memudahkan pembaca: kolum Inti sari Akidah, Inti sari Ibadah, serta Inti sari Muamalah dan Hikmah.

Ada juga pembahasan tentang Identiti Surah yang terdiri atas kolum-kolum Nama Surah, Nombor Urutan Surah, Nombor Urutan Turunnya Surah, Kategori Surah, Keutamaan Surah, Kandungan Surah, Munasabah Surah, Jumlah Ayat, dan Jumlah Kata. Semua kolum tersebut merujuk pada buku Al-Bayân fî ‘Addi Âyil Qur`ân karya Abû ‘Amr ad-Dânî, Mu’jam ‘Ulûmul Qur`an karya Ibrâhîm Muhammad al-Jaramî, dan Tafsîr al-Munîr fil ‘Aqîdah wa asy-Syarî’ah wal Manhaj karya Dr. Wahbah Zuhailî. Terdapat juga kolum-kolum pembahasan ilmu-ilmu al-Qur’an lainnya, seperti Asbabunnuzul Ayat, Nasikh dan Mansukh, dan Musykil al-Qur’an. Kolum Asbabunnuzul Ayat berdasarkan buku Asbabunnuzul karya Imam as-Suyuthi dan beberapa buku lainnya. Kolom Nasikh-Mansukh merujuk pada buku Tsalâtsu Rasâ`il fi an-Nâsikhât; An-Nâsikh wal Mansûkh karya Abû Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Ismâ’îl an- Nahâs; dan An-Nasakh fil Qur`ân al-Karîm karya Dr. Mushthafâ Zaid, dan Lâ Naskha fil Qur`ân karya Dr. Ahmad Hijâzî as-Saqâ.`

Untuk kolum Musykil al-Qur’an, bahasan kami ambil dari beberapa buku yaitu Durrah at-Tanzîl wa Gurrah at-Ta`wîl karya al-Iskâfî; Daf’u Ibhâmil Idhthirâb karya Syaikh Muhammad al-Amîn al-Juknî asy-Syanqîthî; Jâmi’ al-Bayân fî Mutasyâbih al-Qur`ân karya Dr. Abû Sarî’Muhammad Abû Sarî’ dan Musykil al-Qur`ân al-Karîm karya ‘Abdullâh bin Hamd al- Manshûr. Kami juga menampilkan beberapa kolom lainnya seperti Hadis Seputar Ayat, Sirah Nabawiyah, Kamus, Kisah, dan Mukjizat. Untuk Hadis Seputar Ayat berdasarkan buku Tafsîr Ibni Katsîr, Tahdzîb wa Tartîb karya Dr. Shalâh ‘Abdul Fattâh al-Khâlidî. Kisah, kami merujuk pada buku Qishash al-Qur`ân karya Dr. Shalâh ‘Abdul Fattâh al-Khâlidî. Sedangkan Mukjizat merujuk pada buku Al-I’jâz al-‘Ilmî fil Qur`ân, As-Samâ, dan Tafsîr al-Ayât al-Kauniyah fil Qur`ân yang ketiganya karya Zaghlûl an-Najjâr, Ensiklopedia Mukjizat al-Qur`an dan Hadis karya Hisyam Thalabah, dan buku Harun Yahya.
32 Keistimewaan di Dalam 2 jilid
 1. Sejarah Autentifikasi Al-Quran
 2. Keutamaan Al-Quran
 3. Adab
 4. Nama Surah
 5. Nombor Urutan Surah
 6. Nombor Urutan Turunnya Surah
 7. Kategori Surah
 8. Jumlah Ayat
 9. Jumlah Kata
 10. Kandungan Surah
 11. Keutamaan Surah
 12. Munasabah Surah
 13. Munasabah Ayat
 14. Musykil Al-Quran
 15. Nasikh dan Mansukh
 16. Hadis Seputar Ayat
 17. Intisari Ayat Tentang Akidah
 18. Intisari Ayat Tentang Ibadah
 19. Intisari Ayat Tentang Muamalah
 20. Hikmah
 21. Mukjizat
 22. Asbabunnuzul Ayat
 23. Kamus
 24. Doa
 25. Kisah Kisah Al-Quran
 26. Sirah Nabawiyah
 27. Atlas
 28. Mushaf Tulisan Al-Quran
 29. Terjemahan
 30. Tafsir Per Kata
 31. Tajwid Warna
 32. Indeks Al-Quran

PERHATIAN. ANDA BOLEH MEMBELI SECARA ANSURAN UNTUK PEMBAYARAN 3 KALI (SEKALI SEBULAN) IAITU RM 150.00 SEBULAN ATAU MEMBELI TUNAI DENGAN HARGA DISKAUN RM 350 SAHAJA.

JANGAN BERLENGAH LAGI. HUBUNGI 018-2674009 ATAU EMELKAN azura0906[at]gmail.com0 comments:

Post a Comment

Borang Pesanan

Nama:
Email:
HP Number:
Tempahan:
Alamat Penghantaran:
Penghantaran Melalui: Pos Malaysia (Parcel Biasa)
Pos Laju
KTM Distribution
Mahu Di Hubungi Melalui: SMS
Email
Bagaimana Mengetahui Tentang Blog Ini:

Get your own free form like this one.
 
2011 Azura Islamic Superstore | Blogger Templates for Over 50 Chat Pautan: Dunia Muslim, Fanpage Borong Quran, Maghfirah Smart Pen