Azura Islamic Superstore. Powered by Blogger.

Jejak Ketamadunan dalam Al-Quran vol 1


Judul: Jejak Ketamadunan Dalam Al-Quran; Dari Nabi Adam a.s sehingga Nabi Zulkifli a.s
Penulis: Syahruddin el Fikri
Penerbit: Humaira Bookstore Enterprise
Mukasurat: 320 muka surat full colour
Kulit: Soft Cover
Harga : RM 29.90
Tempahan: 018-2674009/azura0906[at]gmail.com

Contoh isi dalam. 
Al-Quran adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk menjadi petunjuk bagi umah manusia. Didalamnya terdapat pelbagai kisah umat-umat terdahulu yang telah dihancurkan oleh Allah SWT kerana perbuatan yang mereka lakukan. Kisah-kisah mereka itu haruslah menjadi pengajaran bagi umat manusia agar sentiasa beriman dan taat kepada Allah SWT. Al-Quran secara amnya telah menjelaskan kehidupan mereka itu. Kini setelah ribuan tahun, apa yang disampaikan Al-Quran terbukti kebenarannya. Sejumlah ahli arkeologi berjaya menemukan pelbagai bukti-bukti peninggalan umat-umat terdahulu. Dimanakah Nabi Adam AS diturunkan? Siapakah manusia pertama yang menulis dengan pena? Dimanakah berlabuhnya kapal Nabi Nuh AS. Adakah semua jenis haiwan naik bersama Nabi Nuh AS? Apa yang ada di Laut Mati? Siapakah arkitek paling ulung? Dimanakah Firaun ditemggelamkan? Siapak kaum Rom? Semuanya boleh anda temui jawapannya dibuku ini. 
Tempah sekarang!!!
Hubungi 018-2674009 atau emelkan ke azura0906[at]gmail.com

Judul: Jejak Ketamadunan Dalam Al-Quran; Dari Nabi Adam a.s sehingga Nabi Zulkifli a.s
Penulis: Syahruddin el Fikri
Penerbit: Humaira Bookstore Enterprise
Mukasurat: 320 muka surat full colour
Kulit: Soft Cover
Harga : RM 29.90
Tempahan: 018-2674009/azura0906[at]gmail.com

Contoh isi dalam. 
Al-Quran adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk menjadi petunjuk bagi umah manusia. Didalamnya terdapat pelbagai kisah umat-umat terdahulu yang telah dihancurkan oleh Allah SWT kerana perbuatan yang mereka lakukan. Kisah-kisah mereka itu haruslah menjadi pengajaran bagi umat manusia agar sentiasa beriman dan taat kepada Allah SWT. Al-Quran secara amnya telah menjelaskan kehidupan mereka itu. Kini setelah ribuan tahun, apa yang disampaikan Al-Quran terbukti kebenarannya. Sejumlah ahli arkeologi berjaya menemukan pelbagai bukti-bukti peninggalan umat-umat terdahulu. Dimanakah Nabi Adam AS diturunkan? Siapakah manusia pertama yang menulis dengan pena? Dimanakah berlabuhnya kapal Nabi Nuh AS. Adakah semua jenis haiwan naik bersama Nabi Nuh AS? Apa yang ada di Laut Mati? Siapakah arkitek paling ulung? Dimanakah Firaun ditemggelamkan? Siapak kaum Rom? Semuanya boleh anda temui jawapannya dibuku ini. 
Tempah sekarang!!!
Hubungi 018-2674009 atau emelkan ke azura0906[at]gmail.com

Komik 5 Pesan Damai (Meluruskan Erti Jihad)
Penulis: Vbi Djengotten
Penerbit: Humaira Bookstore Enterprise
Harga: RM 15.90

Sinopsis:
Buku ini ringan tapi berisi. Lucu tapi penuh ilmu. Setelah sukses dengan 33 Pesan Nabi Volume 1 dan 2, vbi djenggotten kembali mempersembahkan karya terbaiknya. Komik ini ditulis dengan sangat serius. Isinya pun sangat mendalam, tapi gaya tuturnya tak kalah ringan dari dua buku sebelumnya.
Melalui komik yang lucu ini, vbi djenggotten menyampaikan pesan pesan damai, melawan anggapan umum tentang Islam yang katanya kuno dan penuh kekerasan.
Buka halaman pertama, bersiaplah tersenyum dan tertawa, petik hikmah dari setiap goresannya.

(edisi ini belum diterjemah)
Tempah sekarang!!!
Hubungi 018-2674009 atau emelkan ke azura0906[at]gmail.com


Penulis: Vbi Djengotten
Penerbit: Humaira Bookstore Enterprise
Harga: RM 15.90

Sinopsis:
Buku ini ringan tapi berisi. Lucu tapi penuh ilmu. Setelah sukses dengan 33 Pesan Nabi Volume 1 dan 2, vbi djenggotten kembali mempersembahkan karya terbaiknya. Komik ini ditulis dengan sangat serius. Isinya pun sangat mendalam, tapi gaya tuturnya tak kalah ringan dari dua buku sebelumnya.
Melalui komik yang lucu ini, vbi djenggotten menyampaikan pesan pesan damai, melawan anggapan umum tentang Islam yang katanya kuno dan penuh kekerasan.
Buka halaman pertama, bersiaplah tersenyum dan tertawa, petik hikmah dari setiap goresannya.

(edisi ini belum diterjemah)
Tempah sekarang!!!
Hubungi 018-2674009 atau emelkan ke azura0906[at]gmail.comThe Great Quran : All in One (2 Jilid) Referensi Terlengkap Ilmu Ilmu Al-Quran


Penyusun : Team Maghfirah
Penerbit: Maghfirah Pustaka
Harga : RM 450.00
Berat : 3 kg


The Great Quran: Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu al-Qur’an (32 in One) - 2 jilid

Buku ini mengandung hampir semua hal yang terkait dengan ilmu-ilmu al-Qur’an. Di dalamnya terdapat inti sari ayat. Kami tidak menuliskan tafsir, tetapi menuliskan inti sari atau pelajaran apa saja yang boleh diambil dari setiap ayat. Inti sari dan pelajaran-pelajaran itu kami ringkaskan dari kitab kitab tafsir, yaitu Tafsir al-Qur’ân al-’Azhîm yang disusun oleh Ibnu Katsîr; Al-Iklîl fî Istinbâth at-Tanzîl karya Jalâl ad-Dîn as-Suyûthî; Tafsîr al-Munîr fil ‘Aqîdah wa asy-Syarî’ah wal Manhaj karya Dr. Wahbah Zuhailî; dan Tafsîr ats-Tsamîn karya Syaikh‘Utsaimîn Dalam menuliskan pelajaran-pelajaran tersebut di atas, kami membahaginya ke dalam beberapa kolum pembahasan untuk memudahkan pembaca: kolum Inti sari Akidah, Inti sari Ibadah, serta Inti sari Muamalah dan Hikmah.

Ada juga pembahasan tentang Identiti Surah yang terdiri atas kolum-kolum Nama Surah, Nombor Urutan Surah, Nombor Urutan Turunnya Surah, Kategori Surah, Keutamaan Surah, Kandungan Surah, Munasabah Surah, Jumlah Ayat, dan Jumlah Kata. Semua kolum tersebut merujuk pada buku Al-Bayân fî ‘Addi Âyil Qur`ân karya Abû ‘Amr ad-Dânî, Mu’jam ‘Ulûmul Qur`an karya Ibrâhîm Muhammad al-Jaramî, dan Tafsîr al-Munîr fil ‘Aqîdah wa asy-Syarî’ah wal Manhaj karya Dr. Wahbah Zuhailî. Terdapat juga kolum-kolum pembahasan ilmu-ilmu al-Qur’an lainnya, seperti Asbabunnuzul Ayat, Nasikh dan Mansukh, dan Musykil al-Qur’an. Kolum Asbabunnuzul Ayat berdasarkan buku Asbabunnuzul karya Imam as-Suyuthi dan beberapa buku lainnya. Kolom Nasikh-Mansukh merujuk pada buku Tsalâtsu Rasâ`il fi an-Nâsikhât; An-Nâsikh wal Mansûkh karya Abû Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Ismâ’îl an- Nahâs; dan An-Nasakh fil Qur`ân al-Karîm karya Dr. Mushthafâ Zaid, dan Lâ Naskha fil Qur`ân karya Dr. Ahmad Hijâzî as-Saqâ.`

Untuk kolum Musykil al-Qur’an, bahasan kami ambil dari beberapa buku yaitu Durrah at-Tanzîl wa Gurrah at-Ta`wîl karya al-Iskâfî; Daf’u Ibhâmil Idhthirâb karya Syaikh Muhammad al-Amîn al-Juknî asy-Syanqîthî; Jâmi’ al-Bayân fî Mutasyâbih al-Qur`ân karya Dr. Abû Sarî’Muhammad Abû Sarî’ dan Musykil al-Qur`ân al-Karîm karya ‘Abdullâh bin Hamd al- Manshûr. Kami juga menampilkan beberapa kolom lainnya seperti Hadis Seputar Ayat, Sirah Nabawiyah, Kamus, Kisah, dan Mukjizat. Untuk Hadis Seputar Ayat berdasarkan buku Tafsîr Ibni Katsîr, Tahdzîb wa Tartîb karya Dr. Shalâh ‘Abdul Fattâh al-Khâlidî. Kisah, kami merujuk pada buku Qishash al-Qur`ân karya Dr. Shalâh ‘Abdul Fattâh al-Khâlidî. Sedangkan Mukjizat merujuk pada buku Al-I’jâz al-‘Ilmî fil Qur`ân, As-Samâ, dan Tafsîr al-Ayât al-Kauniyah fil Qur`ân yang ketiganya karya Zaghlûl an-Najjâr, Ensiklopedia Mukjizat al-Qur`an dan Hadis karya Hisyam Thalabah, dan buku Harun Yahya.
32 Keistimewaan di Dalam 2 jilid
 1. Sejarah Autentifikasi Al-Quran
 2. Keutamaan Al-Quran
 3. Adab
 4. Nama Surah
 5. Nombor Urutan Surah
 6. Nombor Urutan Turunnya Surah
 7. Kategori Surah
 8. Jumlah Ayat
 9. Jumlah Kata
 10. Kandungan Surah
 11. Keutamaan Surah
 12. Munasabah Surah
 13. Munasabah Ayat
 14. Musykil Al-Quran
 15. Nasikh dan Mansukh
 16. Hadis Seputar Ayat
 17. Intisari Ayat Tentang Akidah
 18. Intisari Ayat Tentang Ibadah
 19. Intisari Ayat Tentang Muamalah
 20. Hikmah
 21. Mukjizat
 22. Asbabunnuzul Ayat
 23. Kamus
 24. Doa
 25. Kisah Kisah Al-Quran
 26. Sirah Nabawiyah
 27. Atlas
 28. Mushaf Tulisan Al-Quran
 29. Terjemahan
 30. Tafsir Per Kata
 31. Tajwid Warna
 32. Indeks Al-Quran

PERHATIAN. ANDA BOLEH MEMBELI SECARA ANSURAN UNTUK PEMBAYARAN 3 KALI (SEKALI SEBULAN) IAITU RM 150.00 SEBULAN ATAU MEMBELI TUNAI DENGAN HARGA DISKAUN RM 350 SAHAJA.

JANGAN BERLENGAH LAGI. HUBUNGI 018-2674009 ATAU EMELKAN azura0906[at]gmail.com
Penyusun : Team Maghfirah
Penerbit: Maghfirah Pustaka
Harga : RM 450.00
Berat : 3 kg


The Great Quran: Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu al-Qur’an (32 in One) - 2 jilid

Buku ini mengandung hampir semua hal yang terkait dengan ilmu-ilmu al-Qur’an. Di dalamnya terdapat inti sari ayat. Kami tidak menuliskan tafsir, tetapi menuliskan inti sari atau pelajaran apa saja yang boleh diambil dari setiap ayat. Inti sari dan pelajaran-pelajaran itu kami ringkaskan dari kitab kitab tafsir, yaitu Tafsir al-Qur’ân al-’Azhîm yang disusun oleh Ibnu Katsîr; Al-Iklîl fî Istinbâth at-Tanzîl karya Jalâl ad-Dîn as-Suyûthî; Tafsîr al-Munîr fil ‘Aqîdah wa asy-Syarî’ah wal Manhaj karya Dr. Wahbah Zuhailî; dan Tafsîr ats-Tsamîn karya Syaikh‘Utsaimîn Dalam menuliskan pelajaran-pelajaran tersebut di atas, kami membahaginya ke dalam beberapa kolum pembahasan untuk memudahkan pembaca: kolum Inti sari Akidah, Inti sari Ibadah, serta Inti sari Muamalah dan Hikmah.

Ada juga pembahasan tentang Identiti Surah yang terdiri atas kolum-kolum Nama Surah, Nombor Urutan Surah, Nombor Urutan Turunnya Surah, Kategori Surah, Keutamaan Surah, Kandungan Surah, Munasabah Surah, Jumlah Ayat, dan Jumlah Kata. Semua kolum tersebut merujuk pada buku Al-Bayân fî ‘Addi Âyil Qur`ân karya Abû ‘Amr ad-Dânî, Mu’jam ‘Ulûmul Qur`an karya Ibrâhîm Muhammad al-Jaramî, dan Tafsîr al-Munîr fil ‘Aqîdah wa asy-Syarî’ah wal Manhaj karya Dr. Wahbah Zuhailî. Terdapat juga kolum-kolum pembahasan ilmu-ilmu al-Qur’an lainnya, seperti Asbabunnuzul Ayat, Nasikh dan Mansukh, dan Musykil al-Qur’an. Kolum Asbabunnuzul Ayat berdasarkan buku Asbabunnuzul karya Imam as-Suyuthi dan beberapa buku lainnya. Kolom Nasikh-Mansukh merujuk pada buku Tsalâtsu Rasâ`il fi an-Nâsikhât; An-Nâsikh wal Mansûkh karya Abû Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Ismâ’îl an- Nahâs; dan An-Nasakh fil Qur`ân al-Karîm karya Dr. Mushthafâ Zaid, dan Lâ Naskha fil Qur`ân karya Dr. Ahmad Hijâzî as-Saqâ.`

Untuk kolum Musykil al-Qur’an, bahasan kami ambil dari beberapa buku yaitu Durrah at-Tanzîl wa Gurrah at-Ta`wîl karya al-Iskâfî; Daf’u Ibhâmil Idhthirâb karya Syaikh Muhammad al-Amîn al-Juknî asy-Syanqîthî; Jâmi’ al-Bayân fî Mutasyâbih al-Qur`ân karya Dr. Abû Sarî’Muhammad Abû Sarî’ dan Musykil al-Qur`ân al-Karîm karya ‘Abdullâh bin Hamd al- Manshûr. Kami juga menampilkan beberapa kolom lainnya seperti Hadis Seputar Ayat, Sirah Nabawiyah, Kamus, Kisah, dan Mukjizat. Untuk Hadis Seputar Ayat berdasarkan buku Tafsîr Ibni Katsîr, Tahdzîb wa Tartîb karya Dr. Shalâh ‘Abdul Fattâh al-Khâlidî. Kisah, kami merujuk pada buku Qishash al-Qur`ân karya Dr. Shalâh ‘Abdul Fattâh al-Khâlidî. Sedangkan Mukjizat merujuk pada buku Al-I’jâz al-‘Ilmî fil Qur`ân, As-Samâ, dan Tafsîr al-Ayât al-Kauniyah fil Qur`ân yang ketiganya karya Zaghlûl an-Najjâr, Ensiklopedia Mukjizat al-Qur`an dan Hadis karya Hisyam Thalabah, dan buku Harun Yahya.
32 Keistimewaan di Dalam 2 jilid
 1. Sejarah Autentifikasi Al-Quran
 2. Keutamaan Al-Quran
 3. Adab
 4. Nama Surah
 5. Nombor Urutan Surah
 6. Nombor Urutan Turunnya Surah
 7. Kategori Surah
 8. Jumlah Ayat
 9. Jumlah Kata
 10. Kandungan Surah
 11. Keutamaan Surah
 12. Munasabah Surah
 13. Munasabah Ayat
 14. Musykil Al-Quran
 15. Nasikh dan Mansukh
 16. Hadis Seputar Ayat
 17. Intisari Ayat Tentang Akidah
 18. Intisari Ayat Tentang Ibadah
 19. Intisari Ayat Tentang Muamalah
 20. Hikmah
 21. Mukjizat
 22. Asbabunnuzul Ayat
 23. Kamus
 24. Doa
 25. Kisah Kisah Al-Quran
 26. Sirah Nabawiyah
 27. Atlas
 28. Mushaf Tulisan Al-Quran
 29. Terjemahan
 30. Tafsir Per Kata
 31. Tajwid Warna
 32. Indeks Al-Quran

PERHATIAN. ANDA BOLEH MEMBELI SECARA ANSURAN UNTUK PEMBAYARAN 3 KALI (SEKALI SEBULAN) IAITU RM 150.00 SEBULAN ATAU MEMBELI TUNAI DENGAN HARGA DISKAUN RM 350 SAHAJA.

JANGAN BERLENGAH LAGI. HUBUNGI 018-2674009 ATAU EMELKAN azura0906[at]gmail.com1 Minit 1 Keajaiban Allah SWT


Penulis: Gufron Hidayat, Liyah St. Syarifah
Penerbit: Humaira Bookstore Enterprise
Harga : RM 30.00
Berat : 0.35 kg

Buku 1 Minit 1 Keajaiban Allah. Mengandungi 100 Keajaiban di dalam penciptaan Allah swt, yang ditulis setiap satu keajaiban itu untuk dihadam selama 1 minit. Disertakan dengan ilustrasi bergambar, buku ini amat sesuai untuk diberi kepada anak anak yang sedang membesar bagi menambah keimanan mereka kepada Allah swt. Dilengkapi dengan ayat Al-Quran berkaitan.


Tempah sekarang.
Hubungi 018-2674009 atau emelkan ke azura0906@gmail.com
Penulis: Gufron Hidayat, Liyah St. Syarifah
Penerbit: Humaira Bookstore Enterprise
Harga : RM 30.00
Berat : 0.35 kg

Buku 1 Minit 1 Keajaiban Allah. Mengandungi 100 Keajaiban di dalam penciptaan Allah swt, yang ditulis setiap satu keajaiban itu untuk dihadam selama 1 minit. Disertakan dengan ilustrasi bergambar, buku ini amat sesuai untuk diberi kepada anak anak yang sedang membesar bagi menambah keimanan mereka kepada Allah swt. Dilengkapi dengan ayat Al-Quran berkaitan.


Tempah sekarang.
Hubungi 018-2674009 atau emelkan ke azura0906@gmail.comKeajaiban Dari Afrika: Anak Kecil Yang MengIslamkan Ribuan Orang

Terjual 3000 naskah dalam sebulan.

Penulis: Mujahid Nur
Penerbit: Humaira Bookstore Enterprise
Harga : RM 18.00
Berat : 0.3 kg

Satu keajaiban terjadi di Afrika . Benua Hitam itu gegar kerana oleh kanak-kanak ini. Sungguh menakjubkan, kanak-kanak yang lahir dari keluarga bukan Islam ini hafal Al-Quran dan solat lima waktu di umur 1 tahun setengah. Dia juga dapat berbicara dengan lima bahasa asing; Arab, Inggeris, Perancis, Kiswahili dan Itali pada umur lima tahun. Dia telah mengislamkan ribuan orang di beberapa negara di Afrika 
Tempah sekarang.
Hubungi 018-2674009 atau emelkan ke azura0906@gmail.com


Terjual 3000 naskah dalam sebulan.

Penulis: Mujahid Nur
Penerbit: Humaira Bookstore Enterprise
Harga : RM 18.00
Berat : 0.3 kg

Satu keajaiban terjadi di Afrika . Benua Hitam itu gegar kerana oleh kanak-kanak ini. Sungguh menakjubkan, kanak-kanak yang lahir dari keluarga bukan Islam ini hafal Al-Quran dan solat lima waktu di umur 1 tahun setengah. Dia juga dapat berbicara dengan lima bahasa asing; Arab, Inggeris, Perancis, Kiswahili dan Itali pada umur lima tahun. Dia telah mengislamkan ribuan orang di beberapa negara di Afrika 
Tempah sekarang.
Hubungi 018-2674009 atau emelkan ke azura0906@gmail.com


Komik Islam Sehari Hari

Telah terjual 5000 naskah dalam masa 2 bulan

Penulis: Vbi Djenggotten
Penerbit : Humaira Bookstore Enterprise
Harga : RM 14.90
Berat : 0.2 kg

Kelebihan Komik Ini

1) Isu isu semasa berkaitan kehidupan seharian umat Islam ditegur dengan penuh hikmah bersulamkan Al-Quran dan Hadis.

2) Disampaikan dengan gaya santai dan bersahaja namun tepat dan 'sentap'

3) Satu kaedah baru dalam mendekatkan diri kita kepada hadis nabi SAW
Tempah sekarang!!!
Hubungi 018-2674009 atau emelkan ke azura0906[at]gmail.comTelah terjual 5000 naskah dalam masa 2 bulan

Penulis: Vbi Djenggotten
Penerbit : Humaira Bookstore Enterprise
Harga : RM 14.90
Berat : 0.2 kg

Kelebihan Komik Ini

1) Isu isu semasa berkaitan kehidupan seharian umat Islam ditegur dengan penuh hikmah bersulamkan Al-Quran dan Hadis.

2) Disampaikan dengan gaya santai dan bersahaja namun tepat dan 'sentap'

3) Satu kaedah baru dalam mendekatkan diri kita kepada hadis nabi SAW
Tempah sekarang!!!
Hubungi 018-2674009 atau emelkan ke azura0906[at]gmail.comKomik 33 Pesan Nabi Vol 2: Jaga Hati, Buka Fikiran

Telah terjual 20,000 naskah dalam masa 4 bulan.
Pelukis : Vbi_djenggoten
Penerbit  : Humaira Bookstore Enterprise
Harga Pasaran : RM 15.90
Berat: 0.25 kg

Kelebihan komik ini

1) Komik ini berkaitan dengan isu isu semasa dan disimpulkan dengan hadis hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim.

2) Disampaikan dengan gaya santai dan bersahaja namun tepat dan 'sentap'

3) Satu kaedah baru dalam mendekatkan diri kita kepada hadis nabi SAW

Komen CoachSha tentang komik2 terbitan Humaira Bookstore EnterpriseTempah sekarang!!!
Hubungi 018-2674009 atau emelkan ke azura0906[at]gmail.com
Telah terjual 20,000 naskah dalam masa 4 bulan.
Pelukis : Vbi_djenggoten
Penerbit  : Humaira Bookstore Enterprise
Harga Pasaran : RM 15.90
Berat: 0.25 kg

Kelebihan komik ini

1) Komik ini berkaitan dengan isu isu semasa dan disimpulkan dengan hadis hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim.

2) Disampaikan dengan gaya santai dan bersahaja namun tepat dan 'sentap'

3) Satu kaedah baru dalam mendekatkan diri kita kepada hadis nabi SAW

Komen CoachSha tentang komik2 terbitan Humaira Bookstore EnterpriseTempah sekarang!!!
Hubungi 018-2674009 atau emelkan ke azura0906[at]gmail.com
Komik 33 Pesan Nabi Vol 1: Jaga Mata, Jaga Telinga, Jaga Mulut


Pelukis : Vbi_djenggoten
Penerbit  : Humaira Bookstore Enterprise
Harga Pasaran : RM 14.90
Berat: 0.25 kg

Kelebihan komik ini

1) Komik ini berkaitan dengan isu isu semasa dan disimpulkan dengan hadis hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim.

2) Disampaikan dengan gaya santai dan bersahaja namun tepat dan 'sentap'

3) Satu kaedah baru dalam mendekatkan diri kita kepada hadis nabi SAW

Komen CoachSha tentang koleksi komik terbitan Humaira Bookstore Enterprise
Tempah sekarang!!!
Hubungi 018-2674009 atau emelkan ke azura0906[at]gmail.comPelukis : Vbi_djenggoten
Penerbit  : Humaira Bookstore Enterprise
Harga Pasaran : RM 14.90
Berat: 0.25 kg

Kelebihan komik ini

1) Komik ini berkaitan dengan isu isu semasa dan disimpulkan dengan hadis hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim.

2) Disampaikan dengan gaya santai dan bersahaja namun tepat dan 'sentap'

3) Satu kaedah baru dalam mendekatkan diri kita kepada hadis nabi SAW

Komen CoachSha tentang koleksi komik terbitan Humaira Bookstore Enterprise
Tempah sekarang!!!
Hubungi 018-2674009 atau emelkan ke azura0906[at]gmail.com


Al-Quran Tajwid dan Terjemahan Humaira; Beserta Asbabun Nuzul dan Indeks Tematik (Edisi Pelangi)

Size A4

Setiap Juzuk diwarnakan dengan warna berlainan yang membentuk warna Pelangi.
Nama: Al-Quran Tajwid dan Terjemahan ; Beserta Asbabun Nuzul, Hadis Sahih dan Indeks Tematik edisi Pelangi
Penerbit: Humaira Bookstore Enterprise
Berat: 1.5 kg

Harga Runcit : RM 130.00

Pilihan Warna:

1) Merah
2) Ungu
3) Hitam
4) Emas

Kelebihan Al-Quran Ini

1) Resam Uthmani beserta Tajwid Kod Warna

Resam rasmi Malaysia. Diwarnakan beberapa huruf dan tanda bacaan bagi mewakili hukum tajwid tertentu bagi memudahkan kita di dalam pembelajaran membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul.

2) Asbabun Nuzul (Sebab turunnya ayat)

Ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap tahap dan mengikut peristiwa. Jadi, bagi ayat ayat tertentu, disertakan sebab sebab turunnya ayat tersebut bagi kita memahami dengan lebih dalam makna ayat itu.

3) Hadis Sahih

Hadis hadis sahih yang berkaitan dengan tema perbahasan ayat Al-Quran bagi menambah kefahaman makna ayat tersebut.

4) Indeks Tematik

Indeks pencarian tema tema perbahasan tertentu di dalam Al-Quran merangkumi semua perkara. Ia memudahkan kita di dalam mencari ayat ayat tertentu yang membahaskan perkara perkara tertentu seperti hukum fara'id, akidah, muamalah dan sebagainya.

5) Kelulusan Kementerian Dalam Negeri (KDN)

Al-Quran ini telah disemak oleh Lembaga Tashih Al-Quran KDN dan telah mendapat kelulusan untuk diterbitkan.Tempah sekarang!!!
Hubungi 018-2674009 atau emelkan ke azura0906[at]gmail.com

Size A4

Setiap Juzuk diwarnakan dengan warna berlainan yang membentuk warna Pelangi.
Nama: Al-Quran Tajwid dan Terjemahan ; Beserta Asbabun Nuzul, Hadis Sahih dan Indeks Tematik edisi Pelangi
Penerbit: Humaira Bookstore Enterprise
Berat: 1.5 kg

Harga Runcit : RM 130.00

Pilihan Warna:

1) Merah
2) Ungu
3) Hitam
4) Emas

Kelebihan Al-Quran Ini

1) Resam Uthmani beserta Tajwid Kod Warna

Resam rasmi Malaysia. Diwarnakan beberapa huruf dan tanda bacaan bagi mewakili hukum tajwid tertentu bagi memudahkan kita di dalam pembelajaran membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul.

2) Asbabun Nuzul (Sebab turunnya ayat)

Ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap tahap dan mengikut peristiwa. Jadi, bagi ayat ayat tertentu, disertakan sebab sebab turunnya ayat tersebut bagi kita memahami dengan lebih dalam makna ayat itu.

3) Hadis Sahih

Hadis hadis sahih yang berkaitan dengan tema perbahasan ayat Al-Quran bagi menambah kefahaman makna ayat tersebut.

4) Indeks Tematik

Indeks pencarian tema tema perbahasan tertentu di dalam Al-Quran merangkumi semua perkara. Ia memudahkan kita di dalam mencari ayat ayat tertentu yang membahaskan perkara perkara tertentu seperti hukum fara'id, akidah, muamalah dan sebagainya.

5) Kelulusan Kementerian Dalam Negeri (KDN)

Al-Quran ini telah disemak oleh Lembaga Tashih Al-Quran KDN dan telah mendapat kelulusan untuk diterbitkan.Tempah sekarang!!!
Hubungi 018-2674009 atau emelkan ke azura0906[at]gmail.com

Al-Quran Tajwid dan Terjemahan Humaira; Beserta Asbabun Nuzul dan Indeks Tematik (Zip Besar)

Size B5 (separuh A4)
Nama: Al-Quran Tajwid dan Terjemahan ; Beserta Asbabun Nuzul, Hadis Sahih dan Indeks Tematik
Penerbit: Humaira Bookstore Enterprise
Berat: 0.7 kg

Harga Runcit : RM 85.00

Pilihan Warna:

1) Oren
2) Dark Brown
3) Hijau Tua
4) BiruTua

Kelebihan Al-Quran Ini

1) Resam Uthmani beserta Tajwid Kod Warna

Resam rasmi Malaysia. Diwarnakan beberapa huruf dan tanda bacaan bagi mewakili hukum tajwid tertentu bagi memudahkan kita di dalam pembelajaran membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul.

2) Asbabun Nuzul (Sebab turunnya ayat)

Ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap tahap dan mengikut peristiwa. Jadi, bagi ayat ayat tertentu, disertakan sebab sebab turunnya ayat tersebut bagi kita memahami dengan lebih dalam makna ayat itu.

3) Hadis Sahih

Hadis hadis sahih yang berkaitan dengan tema perbahasan ayat Al-Quran bagi menambah kefahaman makna ayat tersebut.

4) Indeks Tematik

Indeks pencarian tema tema perbahasan tertentu di dalam Al-Quran merangkumi semua perkara. Ia memudahkan kita di dalam mencari ayat ayat tertentu yang membahaskan perkara perkara tertentu seperti hukum fara'id, akidah, muamalah dan sebagainya.

5) Kelulusan Kementerian Dalam Negeri (KDN)

Al-Quran ini telah disemak oleh Lembaga Tashih Al-Quran KDN dan telah mendapat kelulusan untuk diterbitkan.

Tempah sekarang!!!
Hubungi 018-2674009 atau emelkan ke azura0906[at]gmail.com
Size B5 (separuh A4)
Nama: Al-Quran Tajwid dan Terjemahan ; Beserta Asbabun Nuzul, Hadis Sahih dan Indeks Tematik
Penerbit: Humaira Bookstore Enterprise
Berat: 0.7 kg

Harga Runcit : RM 85.00

Pilihan Warna:

1) Oren
2) Dark Brown
3) Hijau Tua
4) BiruTua

Kelebihan Al-Quran Ini

1) Resam Uthmani beserta Tajwid Kod Warna

Resam rasmi Malaysia. Diwarnakan beberapa huruf dan tanda bacaan bagi mewakili hukum tajwid tertentu bagi memudahkan kita di dalam pembelajaran membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul.

2) Asbabun Nuzul (Sebab turunnya ayat)

Ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap tahap dan mengikut peristiwa. Jadi, bagi ayat ayat tertentu, disertakan sebab sebab turunnya ayat tersebut bagi kita memahami dengan lebih dalam makna ayat itu.

3) Hadis Sahih

Hadis hadis sahih yang berkaitan dengan tema perbahasan ayat Al-Quran bagi menambah kefahaman makna ayat tersebut.

4) Indeks Tematik

Indeks pencarian tema tema perbahasan tertentu di dalam Al-Quran merangkumi semua perkara. Ia memudahkan kita di dalam mencari ayat ayat tertentu yang membahaskan perkara perkara tertentu seperti hukum fara'id, akidah, muamalah dan sebagainya.

5) Kelulusan Kementerian Dalam Negeri (KDN)

Al-Quran ini telah disemak oleh Lembaga Tashih Al-Quran KDN dan telah mendapat kelulusan untuk diterbitkan.

Tempah sekarang!!!
Hubungi 018-2674009 atau emelkan ke azura0906[at]gmail.com

Al-Quran Tajwid dan Terjemahan Humaira; Beserta Asbabun Nuzul dan Indeks Tematik (Diary Kecil)

Size 11.5 cm x 14.5 cm
Nama: Al-Quran Tajwid dan Terjemahan ; Beserta Asbabun Nuzul, Hadis Sahih dan Indeks Tematik
Penerbit: Humaira Bookstore Enterprise
Berat: 0.4 kg

Harga Runcit : RM 55.00

Pilihan Warna:

1) Merah
2) Ungu
3) Dark Brown
4) Hitam
5) Biru Muda

Kelebihan Al-Quran Ini

1) Resam Uthmani beserta Tajwid Kod Warna

Resam rasmi Malaysia. Diwarnakan beberapa huruf dan tanda bacaan bagi mewakili hukum tajwid tertentu bagi memudahkan kita di dalam pembelajaran membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul.

2) Asbabun Nuzul (Sebab turunnya ayat)

Ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap tahap dan mengikut peristiwa. Jadi, bagi ayat ayat tertentu, disertakan sebab sebab turunnya ayat tersebut bagi kita memahami dengan lebih dalam makna ayat itu.

3) Hadis Sahih

Hadis hadis sahih yang berkaitan dengan tema perbahasan ayat Al-Quran bagi menambah kefahaman makna ayat tersebut.

4) Indeks Tematik

Indeks pencarian tema tema perbahasan tertentu di dalam Al-Quran merangkumi semua perkara. Ia memudahkan kita di dalam mencari ayat ayat tertentu yang membahaskan perkara perkara tertentu seperti hukum fara'id, akidah, muamalah dan sebagainya.

5) Kelulusan Kementerian Dalam Negeri (KDN)

Al-Quran ini telah disemak oleh Lembaga Tashih Al-Quran KDN dan telah mendapat kelulusan untuk diterbitkan.Tempah sekarang!!!
Hubungi 018-2674009 atau emelkan ke azura0906[at]gmail.com

Size 11.5 cm x 14.5 cm
Nama: Al-Quran Tajwid dan Terjemahan ; Beserta Asbabun Nuzul, Hadis Sahih dan Indeks Tematik
Penerbit: Humaira Bookstore Enterprise
Berat: 0.4 kg

Harga Runcit : RM 55.00

Pilihan Warna:

1) Merah
2) Ungu
3) Dark Brown
4) Hitam
5) Biru Muda

Kelebihan Al-Quran Ini

1) Resam Uthmani beserta Tajwid Kod Warna

Resam rasmi Malaysia. Diwarnakan beberapa huruf dan tanda bacaan bagi mewakili hukum tajwid tertentu bagi memudahkan kita di dalam pembelajaran membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul.

2) Asbabun Nuzul (Sebab turunnya ayat)

Ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap tahap dan mengikut peristiwa. Jadi, bagi ayat ayat tertentu, disertakan sebab sebab turunnya ayat tersebut bagi kita memahami dengan lebih dalam makna ayat itu.

3) Hadis Sahih

Hadis hadis sahih yang berkaitan dengan tema perbahasan ayat Al-Quran bagi menambah kefahaman makna ayat tersebut.

4) Indeks Tematik

Indeks pencarian tema tema perbahasan tertentu di dalam Al-Quran merangkumi semua perkara. Ia memudahkan kita di dalam mencari ayat ayat tertentu yang membahaskan perkara perkara tertentu seperti hukum fara'id, akidah, muamalah dan sebagainya.

5) Kelulusan Kementerian Dalam Negeri (KDN)

Al-Quran ini telah disemak oleh Lembaga Tashih Al-Quran KDN dan telah mendapat kelulusan untuk diterbitkan.Tempah sekarang!!!
Hubungi 018-2674009 atau emelkan ke azura0906[at]gmail.com

Al-Quran Tajwid dan Terjemahan Humaira; Beserta Asbabun Nuzul dan Indeks Tematik (Diary Besar)

Size B5 (separuh A4)
Nama: Al-Quran Tajwid dan Terjemahan ; Beserta Asbabun Nuzul, Hadis Sahih dan Indeks Tematik
Penerbit: Humaira Bookstore Enterprise
Berat: 0.7 kg

Harga Runcit : RM 85.00

Pilihan Warna:

1) Pink
2) Ungu
3) Dark Brown
 4) Hitam

Kelebihan Al-Quran Ini

1) Resam Uthmani beserta Tajwid Kod Warna

Resam rasmi Malaysia. Diwarnakan beberapa huruf dan tanda bacaan bagi mewakili hukum tajwid tertentu bagi memudahkan kita di dalam pembelajaran membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul.

2) Asbabun Nuzul (Sebab turunnya ayat)

Ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap tahap dan mengikut peristiwa. Jadi, bagi ayat ayat tertentu, disertakan sebab sebab turunnya ayat tersebut bagi kita memahami dengan lebih dalam makna ayat itu.

3) Hadis Sahih

Hadis hadis sahih yang berkaitan dengan tema perbahasan ayat Al-Quran bagi menambah kefahaman makna ayat tersebut.

4) Indeks Tematik

Indeks pencarian tema tema perbahasan tertentu di dalam Al-Quran merangkumi semua perkara. Ia memudahkan kita di dalam mencari ayat ayat tertentu yang membahaskan perkara perkara tertentu seperti hukum fara'id, akidah, muamalah dan sebagainya.

5) Kelulusan Kementerian Dalam Negeri (KDN)

Al-Quran ini telah disemak oleh Lembaga Tashih Al-Quran KDN dan telah mendapat kelulusan untuk diterbitkan.Tempah sekarang!!!
Hubungi 018-2674009 atau emelkan ke azura0906[at]gmail.com

Size B5 (separuh A4)
Nama: Al-Quran Tajwid dan Terjemahan ; Beserta Asbabun Nuzul, Hadis Sahih dan Indeks Tematik
Penerbit: Humaira Bookstore Enterprise
Berat: 0.7 kg

Harga Runcit : RM 85.00

Pilihan Warna:

1) Pink
2) Ungu
3) Dark Brown
 4) Hitam

Kelebihan Al-Quran Ini

1) Resam Uthmani beserta Tajwid Kod Warna

Resam rasmi Malaysia. Diwarnakan beberapa huruf dan tanda bacaan bagi mewakili hukum tajwid tertentu bagi memudahkan kita di dalam pembelajaran membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul.

2) Asbabun Nuzul (Sebab turunnya ayat)

Ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap tahap dan mengikut peristiwa. Jadi, bagi ayat ayat tertentu, disertakan sebab sebab turunnya ayat tersebut bagi kita memahami dengan lebih dalam makna ayat itu.

3) Hadis Sahih

Hadis hadis sahih yang berkaitan dengan tema perbahasan ayat Al-Quran bagi menambah kefahaman makna ayat tersebut.

4) Indeks Tematik

Indeks pencarian tema tema perbahasan tertentu di dalam Al-Quran merangkumi semua perkara. Ia memudahkan kita di dalam mencari ayat ayat tertentu yang membahaskan perkara perkara tertentu seperti hukum fara'id, akidah, muamalah dan sebagainya.

5) Kelulusan Kementerian Dalam Negeri (KDN)

Al-Quran ini telah disemak oleh Lembaga Tashih Al-Quran KDN dan telah mendapat kelulusan untuk diterbitkan.Tempah sekarang!!!
Hubungi 018-2674009 atau emelkan ke azura0906[at]gmail.com

Al-Quran Tajwid dan Terjemahan Humaira; Beserta Asbabun Nuzul dan Indeks Tematik (Hard Cover)Pelbagai size dan pelbagai warna

Nama: Al-Quran Tajwid dan Terjemahan ; Beserta Asbabun Nuzul, Hadis Sahih dan Indeks Tematik
Penerbit: Humaira Bookstore Enterprise

Harga Runcit :

Size 11.5 cm x 14.5 cm : RM 48 (0.3 kg)
Size B5 : RM 70 (0.6 kg)
Size A5 : RM 100 (0.8 kg)
Size A4 : RM 130 (1 kg)

Pilihan Warna:

1) Maroon
2) Ungu
3) Emas
 4) Hitam

Kelebihan Al-Quran Ini

1) Resam Uthmani beserta Tajwid Kod Warna

Resam rasmi Malaysia. Diwarnakan beberapa huruf dan tanda bacaan bagi mewakili hukum tajwid tertentu bagi memudahkan kita di dalam pembelajaran membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul.

2) Asbabun Nuzul (Sebab turunnya ayat)

Ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap tahap dan mengikut peristiwa. Jadi, bagi ayat ayat tertentu, disertakan sebab sebab turunnya ayat tersebut bagi kita memahami dengan lebih dalam makna ayat itu.

3) Hadis Sahih

Hadis hadis sahih yang berkaitan dengan tema perbahasan ayat Al-Quran bagi menambah kefahaman makna ayat tersebut.

4) Indeks Tematik

Indeks pencarian tema tema perbahasan tertentu di dalam Al-Quran merangkumi semua perkara. Ia memudahkan kita di dalam mencari ayat ayat tertentu yang membahaskan perkara perkara tertentu seperti hukum fara'id, akidah, muamalah dan sebagainya.


5) Kelulusan Kementerian Dalam Negeri (KDN)

Al-Quran ini telah disemak oleh Lembaga Tashih Al-Quran KDN dan telah mendapat kelulusan untuk diterbitkan.


Tempah sekarang!!!
Hubungi 018-2674009 atau emelkan ke azura0906[at]gmail.comPanduan Tajwid Warna
Contoh Isi Dalam
Size 11.5 cm x 14.5 cm


Tempah sekarang!!!
Hubungi 018-2674009 atau emelkan ke azura0906[at]gmail.comPelbagai size dan pelbagai warna

Nama: Al-Quran Tajwid dan Terjemahan ; Beserta Asbabun Nuzul, Hadis Sahih dan Indeks Tematik
Penerbit: Humaira Bookstore Enterprise

Harga Runcit :

Size 11.5 cm x 14.5 cm : RM 48 (0.3 kg)
Size B5 : RM 70 (0.6 kg)
Size A5 : RM 100 (0.8 kg)
Size A4 : RM 130 (1 kg)

Pilihan Warna:

1) Maroon
2) Ungu
3) Emas
 4) Hitam

Kelebihan Al-Quran Ini

1) Resam Uthmani beserta Tajwid Kod Warna

Resam rasmi Malaysia. Diwarnakan beberapa huruf dan tanda bacaan bagi mewakili hukum tajwid tertentu bagi memudahkan kita di dalam pembelajaran membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul.

2) Asbabun Nuzul (Sebab turunnya ayat)

Ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap tahap dan mengikut peristiwa. Jadi, bagi ayat ayat tertentu, disertakan sebab sebab turunnya ayat tersebut bagi kita memahami dengan lebih dalam makna ayat itu.

3) Hadis Sahih

Hadis hadis sahih yang berkaitan dengan tema perbahasan ayat Al-Quran bagi menambah kefahaman makna ayat tersebut.

4) Indeks Tematik

Indeks pencarian tema tema perbahasan tertentu di dalam Al-Quran merangkumi semua perkara. Ia memudahkan kita di dalam mencari ayat ayat tertentu yang membahaskan perkara perkara tertentu seperti hukum fara'id, akidah, muamalah dan sebagainya.


5) Kelulusan Kementerian Dalam Negeri (KDN)

Al-Quran ini telah disemak oleh Lembaga Tashih Al-Quran KDN dan telah mendapat kelulusan untuk diterbitkan.


Tempah sekarang!!!
Hubungi 018-2674009 atau emelkan ke azura0906[at]gmail.comPanduan Tajwid Warna
Contoh Isi Dalam
Size 11.5 cm x 14.5 cm


Tempah sekarang!!!
Hubungi 018-2674009 atau emelkan ke azura0906[at]gmail.com

Borang Pesanan

Nama:
Email:
HP Number:
Tempahan:
Alamat Penghantaran:
Penghantaran Melalui: Pos Malaysia (Parcel Biasa)
Pos Laju
KTM Distribution
Mahu Di Hubungi Melalui: SMS
Email
Bagaimana Mengetahui Tentang Blog Ini:

Get your own free form like this one.
 
2011 Azura Islamic Superstore | Blogger Templates for Over 50 Chat Pautan: Dunia Muslim, Fanpage Borong Quran, Maghfirah Smart Pen